Chalmers mäter spinnströmmar på isolator

Forskare på Chalmers har för första gången rapporterat elektrisk uppmätning av spinnström på ytan av en topologisk isolator vid rumstemperatur, genom att använda en ferromagnetisk detektor. Detta kan bana väg för ytterligare utveckling mot en spinnbaserad informationsbehandling i framtiden. Resultaten är publicerade i tidskriften Nano Letters.


Schematisk framställning av spinnströmmen på ytan av en topologisk isolator, med spinnriktningen (S) vinkelrät mot strömriktningen (kx). Inzoomningen i figuren visar den elektriska bandstrukturen på den topologiska isolatorns yta. Spinnpolariseringen på den topologiska isolatorns yta känns av elektriskt med hjälp av en ferromagnetisk tunnelkontakt (FM). Licens: Creative Commons
Bild: André Dankert

Läs mer..

Ladda ner komponentöversikten

Läs temaartiklarna om störning/avstörning

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.