Multimeter och kalibrator

En ny typ av handhållet instrument kommer från Yokogawa: En kombination av multimeter och kalibrator.

Yokogawa CA450 innhåller specialfunktioner för felsökning, underhåll och reparationer av fabriksutrustning.
Instrumentet mäter inte bara spänning, ström och resistans utan kan även fungera som kalibrator för elektriska mätningar och processmätningar.
CA450 är en sant effektivvärdesvisande (rms) digitalmultimeter och generator med noggrannheten 0,05 procent. Den har dedicerade sensorlägen för direkt inmatning från AC/DC probklampar. Dessutom har den ett antal processrelaterade funktioner som kontroll och generering av mätfunktioner via 4-20 mA strömslingor.
Med kontroll av strömslinga, för att testa 2-trådssändare, sänder C450 24 VDC och mäter likströmsutmatningen med 0,05 procents noggrannhet, upp till 30 mA.
I HART-mod, där slingan matas och där 250 ohms resistans ingår, kan HART- och BRAIN-kommunikation testas.
En funktion för att simulera sändning gör att sändarens I/O kan testas genom att dra (”sänka”) ström från en extern spänningsgenerator i instrumenteringen. Generatorn för 4-20 mA ger möjligheter till ”span”, ”step”, ”auto-step” och ”sweep”.

 

Comments are closed.