Parlamentet kräver bättre hantering av elektronikskrot

Parlamentet vill se strängare regler för EU:s ökande mängd elektriska och elektroniska avfall men samtidigt minska byråkratin för företagen. I en omröstning på torsdagen, föreslog ledamöterna nya mål för att samla in, återvinna och återanvända avfallet.

 

Karl-Heinz Florenz

Parlamentet rekommenderar också strängare åtgärder för att hindra export av e-avfall till utvecklingsländer, där det kan orsaka hälso- och miljöfaror.

Ledamöterna antog sin rekommendation om hur 2003 års regler bör revideras med 580 ja-röster mot 37 nej-röster och 22 nedlagda röster. Nästa steg är att EU-ländernas ministerråd tar ställning till parlamentets ståndpunkt inför en möjlig andra behandling av ärendet. Den tyska kristdemokraten Karl-Heinz Florenz leder parlamentets arbete med revideringen och kommenterad omröstningen så här:

– Vi har inte längre råd att slösa bort vårt avfall. Parlamentet har skickat ett tydligt budskap att myndigheter, tillverkare och konsumenter alla behöver dra sitt strå till stacken för att se till att vi samlar in och återanvänder mer av våra elektriska och elektroniska varor. Vi har också röstat för strängare regler för att hindra att avfall som kan orsaka skador exporteras olagligt till utvecklingsländer.

Insamlingsmål

Parlamentets ledamöter vill att EU-länderna ska samla in 85 procent av sitt e-avfall från och med år 2016. De föreslår också ett mål för 2012: att EU-länderna ska samla in fyra kilo e-avfall per invånare (precis som de nuvarande reglerna säger) eller samma mängd e-avfall som landet samlade in år 2010, om den mängden var mer än fyra kilo.

Riktig hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (även kallat WEEE efter sin engelska förkortning) leder inte bara till minskade risker för folkhälsan och miljön utan kan också bidra till återvinning av värdefulla råmaterial. Parlamentets ledamöter rekommenderar ett mål på mellan 50 och 75 procents materialåtervinning (beroende på vilken sorts avfall det rör sig om) och stödjer också ett nytt mål på fem procents återanvändning.

Reglernas omfattning – regler för solpaneler

Reglerna bör gälla för alla sorters elektriskt och elektroniskt avfall, utom för ett antal undantag som listas särskilt. Bland undantagen finns stora installationer och verktyg, militär utrustning och militära fordon. Ledamöterna vill också att fotovoltaiska celler som används i solpaneler i alla fall till en början ska undantas, eftersom de tas bort av experter och industrin redan har ett mål för dessa.

Producenternas och konsumenternas ansvar

Parlamentsledamöterna betonar att en standardiserad registrering och inrapportering behövs för att lätta på företagens administrativa bördor och kostnader. De föreslår en minskning av antalet kategorier för elektrisk utrustning för att förenkla ytterligare.

De som producerar elektriska och elektroniska varor ska sörja för behandling av avfallet och kan också underlätta återvinningen genom att respektera regler för ekodesign och skapa produkter som är lättare att laga och återvinna.

Konsumenterna bör ansvara för att uttjänta elektriska och elektroniska produkter överlämnas till insamlingsställen så att de kan behandlas korrekt. Ledamöterna vill också att konsumenterna ska kunna lämna tillbaka väldigt små avfallsdelar till återförsäljarna. Mycket små butiker skulle undantas från detta krav, men inte distansförsäljare.

Olaglig export
Stora volymer elektriskt och elektroniskt avfall deklareras falskeligen som "återanvändningsbart" och skickas sedan olagligt för export till utvecklingsländer, där de ofta hanteras under osäkra förhållanden, i bland till och med av barn. Parlamentsledamöterna stödjer därför kommissionens förslag på strängare inspektioner av sändningarna och kräver därtill att exportören ska bära bevisbördan för att varorna verkligen är återanvändningsbara.

Comments are closed.