Minskar energiförbrukningen med 99 procent

Green Touch-konsortiet, med Alcatel-Lucents forskningsavdelning Bell Labs i spetsen, har nu presenterat första steget i sitt arbete för en mer energieffektiv kommunikationsteknik.

Lösningen uppges vara ett storskaligt trådlöst antennsystem som erbjuder möjligheter för omfattande energibesparing tack vare sin nya överföringsteknik.

Antennsystemet visar att energiförbrukningen vid trådlös överföring kan minskas väsentligt och kontinuerligt i och med att antalet antennmoduler i systemet ökar. Exempelvis så förbrukar ett sändningsområde täckt av 100 antennmoduler endast en hundradel av den energi som förbrukas av en ensam antenn med motsvarande sändningsområde.

Green Touch är ett internationellt konsortium som organiserats av Bell Labs och vars målsättning är att utveckla den teknik som krävs för att göra kommunikationsnätverk 1 000 gånger mer energieffektiva än vad de är idag. Konsortiet har nu presenterat resultatet av de åtta första månadernas verksamhet och demonstrerade bland annat ett storskaligt antennsystem, den första av flera tekniska lösningar som konsortiet arbetar på.

– De teknikområden som Green Touchs forskning omfattar är de områden där det finns stor potential för stora energibesparingar men här finns även bevis på att konsortiet har gjort stora framsteg på kort tid. Det som gör den här demonstrationen till ett så lovande steg framåt, är att den på ett trovärdigt sätt angriper punkten där mängden överförd data är maximerad samtidigt som energibehovet för överföringen reduceras, säger Vernon Turner vid IDC.

– När vi lanserade Green Touch-konsortiet förra året satte vi upp ambitiösa mål. Den här första demonstrationen och forskningsprojekten vi genomför visar att Green Touch är på väg att uppnå sina mål och positionerar oss i frontlinjen när det gäller utvecklingen av hållbar teknologi, säger Gee Rittenhouse, ordförande för konsortiet och forskningschef på Alcatel-Lucent Bell Labs.

Det som skiljer Green Touch-konsortiets antennsystem från andra antennsystem och möjliggör en sådan dramatiskt minskad energiförbrukning är det sätt på vilket systemet överför riktade signaler istället för att sända heltäckande signaler över hela sändningsområdet på ett sätt som andra antennsystem vanligtvis gör. Det storskaliga antennsystemet baseras på idéerna om ”propagation channels” för att överföra koncentrerade strålar av information selektivt till många mottagare på en gång. Ju större antal antennmoduler som installeras ju högre blir koncentrationen av strålar, något som minskar energin som varje antenn behöver för att sända en viss mängd information. Lösningen gör också att signalstyrkan och servicekvaliteten vidhålls trots den tydligt minskade energiförbrukningen, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.