Molnlösning medger mobil eHälsa

ZTE Mobile Healthcare är en molnlösning för mobil eHälsa, det vill säga tjänster för att sträcka ut sjukvården till avlägsna och glesbefolkade områden.

ZTE integrerar en molnbaserad medicinsk plattform med det som brukar kallas Internet of Things, ett nät av sensorer och andra enheter som kommunicerar över till exempel 3G-näten och därigenom gör det möjligt att till exempel ställa professionella medicinska diagnoser från var som helst i världen.
Med nätverksanslutna medicinska terminaler som mäter till exempel blodtryck, blodsocker, puls, kroppstemperatur och att tar EKG kan medicinsk personal ställa diagnoser på distans. Informationen samlas in och skickas till den medicinska molnbaserade plattformen genom en mobil eller fast Internetanslutning.
 ZTE Mobile Healthcare är särskilt lämplig för mindre mottagningar i avlägsna områden där man kanske inte har möjlighet att placera medicinsk personal, men passar även mycket bra i mindre sjukhus, vårdhem och andra institutioner där man har egen medicinsk kompetens men ibland behöver konsultera specialister. Den molnbaserade plattformen kan också användas för att skapa journaler för patienterna. Med dess stöd för video och audio kan läkaren/specialisten ställa frågor och be att få titta närmare på till exempel en skada via videokameran.
Lösningen presenterades för första gången på en konferens för effektivisering av offentliga tjänster i Uganda under mars månad.

 

Comments are closed.