Nytt embeddedföretag med teknikmuskler

Med det nya affärsområdet Integrated Solutions vill Tritech Technology göra en ordentlig satsning på kundanpassade embeddedplattformar.

 


– Vi skiljer oss från de flesta andra spelarna i branschen genom att vi har tillgång till en så stor bas av ingenjörer, säger Jörgen Carlsson, nybliven vd för Tritec Integrated Solutions. Tritech har ca 100 embeddedingenjörer i sin organisation och det innebär att vi kan ta på oss betydligt större projekt än vad som annars vore möjligt.

Däremot kommer inte Integrated Solutions att i första hand utveckla egna plattformar.
– Vi kommer att använda oss av befintliga standardplattformar. Vilka fabrikat det blir frågan om är inte officiellt ännu.
Jörgen Carlsson är vd för Tritec Integrated Solutions och Patrik Björklund är försäljningsdirektör. De bägge blir samtidigt delägare i dotterbolaget Tritech Solutions AB. Båda tillträdde sina befattningar den 2 april.
Både Patrik och Jörgen har en lång erfarenhet av embeddedbranschen och har varit verksamma länge inom elektronik- och IT-industrin. Patrik kommer närmast från Hectronic, där han har varit försäljnings- och marknadschef. Han har även haft ledande befattningar inom Arrow och Berendsen.


Patrik Björklund

Jörgen kommer närmast från VD-posten på Rotakorn och har tidigare haft ledande befattningar inom koncerner som Data Respons, Arrow och Bergman & Beving. Båda har också en framgångsrik entreprenörsbakgrund.
– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Patrik och Jörgen, säger Åke Wernelind VD Tritech Technology. Med deras kompetens och kontaktnät tillför vi en ny dimension i ett redan framgångsrikt företag. Vi får ett breddat och fördjupat erbjudande, som innebär många fler valmöjligheter för våra kunder.
Tritech levererar sedan många år utveckling av lösningar och produkter som utvecklats från komponentnivå. Kunderbjudandet kommer nu att kompletteras med systemlösningar där man använder standardplattformar (COTS) från företagets nyckelleverantörer, som kundanpassas med applikationsspecifik hårdvara, mjukvara och mekanik.

Comments are closed.