11 MSEK industriorder till Data Respons

Data Respons ASA har skrivit ett kontrakt värt 11 MSEK för att inom loppet av nästa år leverera embeddedlösningar till en svensk industrikund.

Kontraktet innebär att Data Respons ASA skall leverera robusta datalösningar och inbyggnadsprodukter i kundens slutprodukter.
– Våra kunder vill ha en strategisk partner genom hela livscykeln, från ett tidigt utvecklingssteg till löpande volymleveranser, säger Kenneth Ragnvaldsen, koncernchef för Data Respons. Vid sådana leveranser ställs det stora krav på kvalitet, lokal tillgång till kompetens och en inarbetad produktions- och leveransfunktion i Asien.

 

Comments are closed.