Modulärt system för datainsamling och styrning

Mätföretaget HBM introducerar nu PMX, ett nytt, modulärt uppbyggt system för insamling, övervakning och styrning av mätdata. Förutom att erbjuda högkvalitativ mätteknik, uppges det nya systemet även möjliggöra enkel integration i industriella automationssystem.

 

Med PMX-plattformen för datainsamling och styrning erbjuder HBM en lösning för många olika uppgifter inom mätteknik i produktions- och testmiljöer. Det nya skalbara systemet ger användaren just de funktioner som behövs för applikationen i fråga. HBM använder sig av de senaste standarderna som industriellt Ethernet. PMX kan integreras optimalt och exakt i moderna automationssystem tack vare realtidsstöd för Ethernet-protokollen Ethercat och Profinet.

Datainsamlingssystemet uppges kunna sampla signaler med 19,2 kHz, bearbeta dem internt och överföra resultatet i realtid. Detta gör det möjligt att fastställa exempelvis genomsnittvärden eller gränsvärden. Användaren kan sedan övervaka produktionsprocesser som hopmontering eller pressning i en produktionsanläggning. Det nya systemet möjliggör också effektiv övervakning av maskiner och anläggningar.

PMX består av en basenhet som rymmer upp till fem instickskort. Det första kortet kan vara ett kommunikationskort för de industriella Ethernet-protokollen Ethercat eller Profinet. De fyra övriga portarna kan sedan användas till förstärkare med vardera fyra kanaler och kan utnyttjas för sensorer med töjningsgivare (SG), analoga standardsignaler (ström,
spänning) och digitala ingångar/utgångar. PMX-systemet kan köras som en fristående enhet eller i ett automatiserat nätverk. Många PMX-enheter kan också synkroniseras automatiskt. Kommunikationen med den dator som används för konfigurering eller visualisering sker via Ethernet. Systemet körs med webbserverteknik, vilket gör separat programvara överflödig, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.