Packetfront grundar sitt fjärde bolag

Packetfront har slutfört sina organisatoriska omstruktureringar genom att bilda fyra oberoende enheter enligt de produktportföljer och marknader företaget fokuserar på.

Packetfront-gruppen består nu av:

  • Packetfront Software Solutions AB (grundat 2011/01/11 med fokus på företagets mjukvaruplattform).
  • Packetfront Network Products AB (grundat 2012/01/04 med fokus på accessprodukter).
  • Packetfront Shanghai Ltd (FoU-center i Kina).
  • Packetfront Solutions AB, som har sitt fokus på den svenska marknaden.

Packetfront Solutions utvecklar lösningar och tjänster för bredbandsnät där hushåll och företag ansluts via fiber eller koppar. Företaget existerar som bolag från och med 14 Maj 2012 och härstammar från det tidigare affärsområdet Network Solutions som leddes av Johan Bergman.

Packetfront Solutions erbjuder företagets traditionella produkt- och lösningsportfölj för den svenska marknaden. Dessutom har omfattningen av Managed Services utvidgats och är numera sammanställda under konceptet Citynet365. Citynet365 uppges inkludera en flora av drift- och underhållstjänster med funktioner som Network Operations Centre, Managed BECS samt hantering av nätverksutrustning från tredjepart.

– För Packetfront är detta en milstolpe i en förändringsprocess där Packetfront  Solutions nu kommer att agera som systemintegratör på den svenska marknaden for stadsnät och operatörer. Med konceptet Citynet365 tar vi oss an en helt ny roll och vi är beredda och ser fram emot dessa nya utmaningar, säger Johan Bergman, vd för Packetfront Solutions AB i ett pressmeddelande.

Comments are closed.