Mobiloperatörer bildar gemensamt bolag

Telia, Tele2, Telenor och 3 har bildat ett gemensamt bolag för mobila betalningar. Redan till nästa sommar ska alla svenska mobiltelefonikunder kunna använda det nya bolagets betaltjänster.

I dag betalar hundratusentals svenskar sin kollektivtrafikresa eller parkering med hjälp av sin mobiltelefon och målet med operatörernas samarbete uppges vara att mobilen ska användas till ännu fler transaktioner. Ett gemensamt bolag för alla typer av mobila betalningar gör dessa både enklare och säkrare. För kunderna innebär det att alla mobiloperatörer har samma lösning, vilket underlättar till exempel vid byte av mobiloperatör. Handeln ska erbjudas en enda motpart vilket bland annat ska ge större trygghet och mindre administration.

Det gemensamma bolaget ägs till lika delar av Telia, Tele2, Telenor och 3. Tanken är att alla svenska mobiltelefonikunder, både med abonnemang och kontantkort, ska kunna använda de nya betaltjänsterna under sommaren 2012. Rekrytering av vd för det gemensamma bolaget har påbörjats.

Mer information kommer att presentera i början av 2012, enligt ett pressmeddelande från Telia.

Comments are closed.