Micronic Mydata tar marknadsandelar

Productronica fungerar i mångt och mycket som en termometer för att avslöja hur marknaden mår och utvecklas. Elektronik i Norden har träffat Robert Göthner, senior vice president och vd för Mydata, för att få hans syn på marknadens och företagets tillstånd.

Just nu rapporterar och diskuterar alla medier världens ekonomi till följd av problemen i Grekland, Italien och andra ekonomier som kan påverka både Europas och världsmarknadens utveckling. Hur ser bilden ut för Micronic Mydata?
– Hittills har vi inte sett någon nedgång i försäljningen och inte heller har vi någon dramatisk nedgång i sikte. Vår försäljning växer mycket starkt. Men det finns förstås några varnande tecken att fundera över: Våra kunders kunder drar ned sin ”forecast”. Det betyder inte att vi tror på en dramatisk nedgång, som 2008. Då var det ett helt finanssystem som kraschade, initierat av att Lehman Brothers föll.
– Ett annat orosmoment är att läget i Grekland, Italien och Spanien gör att ränteläget höjs.
Mydata har ju av tradition en mycket hög exportandel, jag vill minnas kring 98 procent. Gör inte detta att Mydata ändå exponeras mycket för världsekonomins svängningar?
 Nej så hög siffra som 98 procent är det inte. Korrekt procentsats ligger snarare kring 95 procent. Den svenska marknaden är en god marknad för oss,  men visst påverkas vi. Under 2008 sjönk världsmarknaden för pick & place-maskiner med 55 procent! Vi klarade oss dock bättre än konkurrenterna. Vår försäljning gick bara ned med 25 procent, vilket innebär att vi faktiskt tog marknadsandelar.  Det händer nu igen. Vi hade en stor ökning 2010  och har i år en lika stark uppgång som då.
Micronic Mydata spänner ju över flera produktområden. Är det främst pick&place-maskiner som försäljningen ökar för?
– Nej försäljningen ökar på alla våra områden: pick&place-maskiner säljs mycket bra, för MY500 gäller en rekordförsäljning, för torn, för buffertlagring av komponenter, ser vi en kraftig ökning och dessutom växer även eftermarknaden bra. Trots den starka kronan ser vi ett mycket starkt resultat, även mätt i realvaluta.
Vilka länder säljer ni mest till?
Alla våra marknader växer. Framför allt utvecklar vi våra affärer i utvecklingsländer. Den ryska marknaden är för oss otroligt stark och vi är också mycket starka i Kina.
Vågar man sälja till Ryssland, det finns ju fullt av historier om hur det har gått galet, t ex för Ikea?
– Vi säljer inte direkt utan har en mycket bra distributör som vi kan lita på och som vi har arbetat tillsammans med sedan 2005.
Varför är Ryssland en så stark marknad för er?
– Svaret är att Ryssland i hög grad producerar mycket speciell elektronik, i korta serier men med höga kvalitetskrav, främst för militära produkter, flyg- och rymdfart.
Och att sälja till Kina, har inte det sina risker med tanke på en exponering för plagiat?
  – Vi ser ingen risk för detta i dagsläget. Kina producerar exempelvis inga pick&place-maskiner. Däremot förekommer tillverkning av lödugnar, screentryckare, periferiutrustning mm. De kinesiska elektronikproducerande verksamheterna är i huvudsak statsfinansierade. Typen av produkter är militär utrustning, samt elektronik för civilt- och militärt flyg. Kina satsar stort på sådan utveckling vilket i sin tur föder kunder som kan producera elektronik.
Micronic Mydatas maskiner har som nisch att vara flexibelt och snabbt omställbara mellan olika typer av produktion och i små och medelstora serier. Länge har företaget kunnat verka i sin egen nisch. Men nu ser vi en rad konkurrenter med samma intentioner. Har konkurrenterna hunnit ifatt?
– Konkurrenterna pratar om sina maskiners flexibilitet. Det har varit ett tema under ett antal år. Men de finns ingen av dem som kan konkurrera på samma nivå. Vi är världsledande inom flexibilitet! Det gäller inte bara våra intelligenta komponentmatare, i serien Agilis,  utan också den mjukvara vi har utvecklat för att styra och kontrollera våra maskiner.
Som maskinleverantör till elektronikproducerande verksamheter, hur ser du på utflyttningen av produktion till låglöneländer och hur påverkas er försäljning av denna?
– Högvolymtillverkningen har redan nu flyttat ut till Kina, Östeuropa, Latinamerika och Mexiko. Vi ser nu hur mycket av tillverkningen av specialiserad elektronik, med höga kvalitetskrav, kommer tillbaka till Europa och Sverige. Det finns inga fördelar med att ha sådan tillverkning i Kina Visst finns de en tendens i Norden till att flytta ut sina tillverkningsenheter till Östeuropa – men det är ingen stor trend.
I Kina ser vi en annan trend. I takt med att lönerna stiger flyttar tillverkningen inom Kina och till andra låglöneländer som exempelvis Vietnam.

 

Comments are closed.