Minskad byråkrati i uppdaterat WEEE-direktiv

Fler trasiga kylskåp, mobiltelefoner och andra elektroniska prylar ska samlas in och återvinnas inom EU. I förra veckan godkände ledamöterna i EU-parlamentet den lagstiftning som förhandlats fram med ministerrådet. Den nya lagstiftningen uppges innebära minskad byråkrati för producenterna, som är ekonomiskt ansvariga för avfallshanteringen.

Uppdateringen av det direktiv om avfall som utgörs av – eller innehåller – elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) ger också konsumenterna möjlighet att lämna tillbaka mindre elektroniska prylar i affären.

– Efter hårda förhandlingar är jag är mycket nöjd med att vi har kommit överens om ambitiösa, men genomförbara, insamlingsmål med ministerrådet. Europa kommer nu att återanvända en större mängd råvaror, vilket är goda nyheter både för ekonomin och för miljön, sa föredragande ledamot Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), efter det att direktivet med en överväldigande majoritet godkänts i plenum genom handuppräckning.

När ministerrådet formellt godkänt det uppdaterade direktivet och den förs in i EU-lagboken, har medlemsländerna 18 månader på sig att uppdatera sin nationella lagstiftning, enligt ett pressmeddelande.

Insamling och återvinning

Alla medlemsländer måste öka sin samling av elektroniskt avfall, oavsett om de redan uppfyller det nuvarande schablonmålet på 4 kg per person och år, eller inte.

År 2016 måste de flesta medlemsländer samla in 65 procent av sitt elektroniska avfall, baserat på den genomsnittliga vikten av elektriskt avfall som släpps ut på marknaden. De kan alternativt samla in 85 procent av genererat elektriskt avfall, vilket är ungefär likvärdigt. De tio länder som behöver förbättra sina anläggningar kommer att kunna skjuta upp denna tidsfrist till år 2021.

För att hjälpa alla att dra sitt strå till stacken uppges Europaparlamentet framgångsrikt argumenterat för att konsumenterna ska få lämna in små och medelstora elektriska varor i butiker utan att behöva köpa något nytt. Bättre hantering av elektroniskt avfall kommer att leda till att mer av de värdefulla råvarorna tas till vara och att en mindre mängd av de skadliga ämnena grävs ner i naturen. Återvinningsgraden kommer att behöva öka till 80 procent för vissa kategorier av varor. De bästa tillvägagångssätten för återvinning bör användas och produkterna bör utformas för att man lättare ska kunna återvinna dem.

Export av elektronikavfall

Ledamöterna förhandlade dessutom fram tuffare åtgärder för att stoppa strömmen av olagligt elektroniskt avfall till länder utanför EU där denna olagliga export utgör stora risker för både folkhälsan och miljön. Bevisbördan flyttas från tulltjänstemännen till exportörerna – i framtiden måste exportörerna bevisa att varorna fraktas för reparation eller är lämpliga att återanvändas.

Minskad byråkrati
Producenter av elektroniska varor kommer att fortsätta bidra ekonomiskt till avfallshanteringen. De utlovas dock komma att gynnas av förenklade registrerings- och rapporteringskrav och kommer att kunna utse egna representanter istället för att behöva inrätta en rättslig plats i varje land där de verkar. Nya åtgärder kommer att förhindra att dubbla registreringsavgifter tas ut av medlemsländerna, enligt samma pressmeddelande.

Comments are closed.