Svagt fjärde kvartal för Ericsson

Ericsson visade en vinst före skatt på 1,8 miljarder kronor för fjärde kvartalet i fjol. Det är en kraftig minskning jämfört med Q4 2010 då vinsten före skatt var 7,8 miljarder kronor. För helåret 2011 levererar Ericsson en vinst före skatt på 18,1 miljarder kronor, en nedgång med 21 procent jämfört med 2010.

Omsättningen stannade på 63,7 miljarder kronor för det fjärde kvartalet i fjol, en uppgång med 1 procent från Q4 2010. För helåret 2011 var motsvarande siffror 226,9 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med 2010.

För Ericssons viktiga segment Networks minskade försäljningen med 9 procent under det fjärde kvartalet 2011 jämfört med Q4 2010. Den långsamma utvecklingen under kvartalet hänförs främst till Nordamerika och Ryssland. Försäljningen i Nordamerika backade med 27 procent jämfört med föregående kvartal (Q3 2011) och påverkades av operatörskonsolideringar, teknikskifte från CDMA till LTE, samt en långsammare utbyggnadstakt efter en period med stora operatörensinvesteringar i nätkapacitet. Dessutom såg Ericsson en viss ökning av försiktighet hos operatörerna under kvartalet på grund av vissa osäkerheter såsom den ekonomiska utvecklingen och politisk oro i vissa länder.

För helåret 2011 ökade Networks sin försäljning med 17 procent jämfört med 2010, pådrivet av en stark efterfrågan på mobilt bredband, särskilt i regioner i Kina och nordöstra Asien samt Nordamerika. Ericssons strategi att fokusera på tillväxt inom mobilt bredband uppges varit framgångsrikt och Ericsson uppger att de under året tagit marknadsandelar.

– Vi tror att industrins fundamenta för en långsiktig positiv utveckling är fortsatt stabila. Kortsiktigt räknar vi med att operatörerna fortsätter att vara försiktiga med sina utgifter, vilket speglar faktorer såsom makro-ekonomisk och politisk osäkerhet, säger Ericssons vd Hans Vestberg i ett pressmeddelande.

Comments are closed.