Midsummer får tillväxtlån av Almi

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har beviljats ett tillväxtlån på 10 miljoner kronor från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Syftet med lånet är att stödja Midsummers satsning på tillverkning och försäljning av bolagets DUO-maskiner som används för produktion av flexibla tunnfilmssolceller.

Midsummer är en ledande leverantör av utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av flexibla tunnfilmssolceller av typen CIGS. Midsummers nyckelfärdiga produktionslinjer är kompakta, helt skalbara och möjliggör småskalig produktion av solceller och moduler. Almi Företagspartners tillväxtlån stöds aven av Europeiska Investeringsfonden, EIF,som  garanterar en del av lånet. Syftet med tillväxtlånet är att ge Midsummer ökade resurser för forskning och utveckling av maskiner för produktion av tunnfilmssolceller, s.k. DUO-maskiner.

– Vi sålde ytterligare ett DUO-system i våras till ett utländskt multinationellt bolag, vilket är ännu ett bevis på marknadspotentialen i vårt system. Midsummers DUO är ett kompakt, helautomatiskt system för tillverkning av CIGS solceller. Den är utformad för hög produktivitet, driftstabilitet och överlägset materialutnyttjande, säger Sven Lindström, vd för Midsummer AB.

Midsummers kunder är tillverkare av flexibla tunnfilmssolceller över hela världen. Allt fler företag ser enligt Midsummer fördelarna med teknologin då den enkelt kan integreras i byggnader (BIPV) som är ett snabbt växande segment.

– Genom finansieringen hoppas vi ge Midsummer möjlighet att utvecklas och fortsätta sin kommersialisering. Förhoppningen är att Midsummer kan bli en förebild för andra svenska miljöteknikföretag och det ska bli intressant att följa med på deras resa, säger Fredrik Larsson, finansieringsrådgivare på Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Comments are closed.