Micronic Mydata justerar upp prognosen

Micronic Mydata AB tillkännager idag att man justerar tidigare lämnad helårsprognos med avseende på försäljningen.

Micronic Mydata fick den 13 september en dubbelorder från en kund i Asien. Ordern omfattande en mönsterritare LRS15000-TFT3 och en Prexision-8, båda ämnade för produktion av bildskärmsfotomasker. LRS15000-systemet beräknades att levereras under fjärde kvartalet 2010 och Prexision-8-systemet beräknades levereras under andra kvartalet 2011.

Micronic Mydata har kommit överens med kunden att leverera båda systemen under innevarande kvartal, vilket innebär att den tidigare lämnade helårsprognosen avseende försäljningen nu justeras.

Försäljningen 2009 uppgick proforma till drygt 1 miljard kronor. Styrelsens tidigare bedömning var att den totala försäljningen 2010 något skulle överstiga den nivån. Leveransen av de båda mönsterritarna under fjärde kvartalet innebär att styrelsen nu bedömer att försäljningen för helåret 2010 kommer att uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor.

– Leverans av dessa båda mönsterritare under fjärde kvartalet kommer, tillsammans med leveranser av övriga delar av orderstocken, att bidra till att vi kan redovisa ett starkt resultat för fjärde kvartalet, säger Peter Uddfors, vd och koncernchef på Micronic Mydata AB.

Under fjärde kvartalet levereras också det första LDI-systemet från Micronic Mydata till en samarbetspartner, där systemet nu kommer att utvärderas för framtida produktion. Denna leverans, som följer den plan som tidigare kommunicerats, innebär dock inte fakturering under 2010.

Comments are closed.