Twin Parks ska ge ett bättre näringsliv

Åtta miljoner kronor har beviljats av Strukturfondspartnerskapet till Östergötlands två Science Parks för gemensamma utvecklingsprojekt.

Norrköping Science Park och Mjärdevi Science Park har under projektet ”Twin Parks” beviljats totalt drygt åtta miljoner kronor under tre år inom ramen för EU:s strukturfonder.  I gemensamma projekt och satsningar ska de båda Science Park-miljöerna få ytterligare fart på företagandet i regionen.

– Det behövs flera insatser för att skapa tillväxt i regionen. Genom initiativet Twin Parks kan vi kraftigt utveckla parkernas gemensamma insatser. Utvecklade nyföretagarprogram ska öka antalet nya företag och skarpa utvecklingsprojekt ska bidra till tillväxt i både nya och befintliga företag i regionen, säger Åke Rolf, vd på Norrköping Science Park.

Genom de beviljade pengarna kan de båda parkerna harmonisera sina insatser, dra fördel av respektive styrkeområden och skapa en tydligare kommunikation om möjligheter och erbjudanden till entreprenörer och befintliga företag i de båda städerna och i regionen. Norrköping och Linköping arbetar redan i dag tillsammans för att främja och stödja utvecklingen av Fjärde Storstadsregionen genom att skapa gemensamma funktioner. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen.

Sten Gunnar Johansson, som är vd på Mjärdevi Science Park instämmer:

– Det ska bli riktigt spännande att inom ramen för Twin Parks och tillsammans med kollegorna i Norrköping Science Park utveckla nya program och aktiviteter som kan stärka företagens tillväxt. Vi har för övrigt redan idag mycket gemensamt som ligger till grund för projektet. Att göra det i ett nära samarbete Linköping-Norrköping stärker inte enbart möjligheterna att skapa intressanta satsningar utan också hela regionens position som attraktiv arena för innovativa företag.

Comments are closed.