LTE kan störa GSM-R

Det finns stor risk för att järnvägens egna radiosystem, GSM-R, blockeras om mobiltelefoni, och särskilt bredbandig sådan som LTE, placeras på angränsande frekvensområde. Följden blir stillastående tåg.
Ett europeiskt signalsystem, ERTMS, kommer successivt att ersätta nationella system. När det är fullt utbyggt kommer järnvägen inte längre att använda optiska signaler. Lokföraren måste då förlita sig på att radiokommunikationen fungerar.
Om radiokommunikationen, via GSM-R, störs, stoppas tågen automatiskt.
Från början avsattes ett outnyttjat spektrum för att säkerställa säker järnvägskommunikation. Ett EU-beslut, som syftar till effektivare spektrumanvändning, gör det nu möjligt att använda detta oanvända spektrum för publik mobiltelefoni. Nordiska och tyska försök och beräkningar visar dock att detta ger katastrofala konsekvenser. Läs mer om detta i senaste nummer av Elektronik i Norden!
Tips: Klicka på tidningssidan längst uppe till vänster på hemsidans förstasida och läs den elektroniska versionen om inte tidningen redan har kommit med posten.

Comments are closed.