Micronic mot bättre tider

Micronic Laser systems ser ut att ha passerat sin svåraste svacka. Rapporten för 2009 är fortfarande svag, men på sikt ser man möjligheter, både på bildskärms och halvledarsidan. Orderingången uppgick till 631 MSEK och rörelseresultatet blev -146 (-37) MSEK. I det ingick jämförelsestörande poster med -54 MSEK.

– Under fjärde kvartalet har marknaden för mönsterritare varit fortsatt svag. Under kvartalet har inga systemorder för mönsterkortritare erhållits och inga mönsterkortsritare har heller levererats. För ytmontering såg vi en förstärkning i orderingång mot den senare delen av kvartalet, säger Peter Uddfors, vd och koncernchef för Micronic Laser Systems AB sedan den 23 november 2009.
I juli 2009 förvärvade Micronic, huvudsakligen tillverkare av ritare för masker till industrierna för halvledare och bildskärmar, företaget Mydata, som tillverkar maskiner för ytmontering av komponenter på kretskort. Avsikten med förvärvet var att bredda Micronics produktprogram så att det bättre skulle stå emot marknadens fluktuationer tack vare att respektive företags områden har olika affärscykler.
Arbetet med integrationen av Micronic och Mydata innebär bland annat att båda verksamheterna lokaliseras till Täby. Sammanslagningen beräknas leda till besparningar på över 60 MSEK per år. Engångskostnaden för detta, 40 MSEK, belastar 2009 års resultat.
Marknaden för bildskärmar växer nu kraftigt, särskilt TFT-LCD TV. Dessutom blir fotomaskerna successivt mer komplexa att tillverka, vilket förväntas leda till ett behov av mera avancerade mönsterkortritare. Ökade konkurrens mellan fotomasktillverkare har dock lett till pressade priser. Prissänkningarna har bidragit till att de flesta fotomasktillverkare har skjutit upp sina investeringar i nya och mer avancerade system. Dock ökar behovet av kapacitet successivt.
Halvledarmarknaden ökar nu starkt, men från en låg nivå, och fotomasktillverkarna har fortfarande, i många fall, en överkapacitet.
Marknaden för ytmonteringsutrustning föll med hela 54 procent under 2009. Den marknaden följer till stora delar halvledarmarknaden, vilket är positivt för Mydata-maskinernas utveckling som under 2009 tog marknadsandelar tack vare lyckade produktlanseringar.

Comments are closed.