Nokiarapport över förväntan

Nokias resultat, försäljning och utdelning under fjärde kvartalet hamnade långt över analytikernas förväntningar. Nokia rapporterar ett resultat före skatt på 1,063 miljoner euro (476). I siffran ingår jämförelsestörande poster på -332 miljoner euro.

Aktien har nu tagit ett ordentligt kliv eftersom analytikerna hade räknat med ett resultat på 721 miljoner euro och jämförelsestörande poster på -287 miljoner euro. Med jämförelsestörande poster borträknade handlar det om 38 procents högre resultat än förväntat.
Rörelsemarginalen, frånräknat jämförelsestörande poster uppgick till 12,3 procent (9,8) medan förväntningarna låg på 9,4 procent.
Totalt omsatte Nokia 11,988 miljoner euro (12,662) för kvartalet medan analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 11,202 miljoner euro.
Beträffande antalet mobiltelefoner på världsbasis under 2009 har Nokia tidigare talat om 10 procents minskade volymer men höjer nu prognosen till 7 procent, jämfört med året innan. Det skulle betyda 1,12 miljarder enheter, jämfört med 1,21 miljarder under 2008.
Under fjärde kvartalet levererade Nokia 126,9 miljoner telefoner, en ökning med 12 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008 och en ökning med 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Det betyder att Nokia under fjärde kvartalet kunde öka sin del av världsmarknaden till 39 procent. Samma kvartal året innan gav 37 procent.
Nokia räknar fortfarande med att den egna marknadsandelen kommer att ligga kvar på nuvarande nivå på en världsmarknad som under 2010 växer med cirka 10 procent.
Dotterbolaget Nokia Siemens Networks räknar med en oförändrad världsmarknad under 2010.

Comments are closed.