Freescale återhämtar sig

Fjärde kvartalets bokslut för Freescale visar stora förbättringar, såväl jämfört med tredje kvartalet som med fjärde kvartalet för ett år sedan. Nettoförsäljningen Q4 2009 var 951 miljoner dollar, jämfört med 893 miljoner dollar under tredje kvartalet och 940 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2008.
Företaget går ännu med förlust: 261 miljoner dollar. Men i denna siffra ingår 148 miljoner dollar, i huvudsak för avvecklingen av tillverkningen i fabriken i Toulouse.
Under tredje kvartalet var förlusten 261 miljoner dollar för Q4 2008 var den 4,17 miljarder dollar.
Komponentförsäljningen förbättrades inom mikrodatorer och komponenter för mobilnät. Nedan anges siffran i miljoner dollar för Q4 2009 med Q4 2008 inom parentes:
Microcontroller 333 (306)
RF, analog, sensor 221 (232)
Nätverk, multimedia 251 (273)
Mobilnät 116 (64)
Andra nätprodukter 30 (65)

Comments are closed.