Micron fasar ut 200 mm

De försämrade ekonomiska förutsättningarna och den minskade efterfrågor av företagets DRAM-produkter har framkallat ytterligare utmaningar för Micron Technology, Inc’s tillverkning i Boise, Idaho. Som ett resultat av det har företaget beslutat fasa ut sin 200 mm wafer produktionslina fram till företagets räkenskapsår vid Biose-fabriken. Därmed förlora de anställda 500 arbetstillfällen i Boise i närtid, och ytterligare 2000 under räkenskapsåret får lämna företaget. Micron menar dock att de har en tillverkningskapacitet kvar för att tillgodose att inga avbrott i leveranserna till sina kunder ska komma att ske.
Företager kommer att fortsätta vägen mot 300 mm i forsknings- och utvecklingsprojekt i Boise. Arbetskraften här var enligt företaget aldrig inräknat i den av Micron's  15 procentiga globala reduktion av jobb världen över, som företaget meddelade i  oktober.

Comments are closed.