Halvledarmarknaden lyfter under 2010

Med de stora stödpaket som världens regeringar ställer upp med borde ekonomin kunna hämta sig relativt snart. Det tror Malcom Penn som driver undersökningsföretaget Future Horizons. Och han förutspår i sin februarirapport att redan 2010 kommer halvledarmarknaden att öka med minst 15 procent.

I september påbörjades halvledarindustrins kräftgång, enligt WSTS decemberresultat. Försäljningen minskade med 16,4 från november till december 2008, och i december var den 35,4 procent lägre jämfört med året innan.
Under sista kvartalet 2008 var försäljningen 24,2 procent lägre än under samma års tredje kvartal. Procentsatsen låg mycket nära den som Future Horizon hade förutspått, nämligen 22,5 procent.
– Just ny flyger industrin blint i en storm. Men obeslutsamhet är knappast vägen framåt. Inte heller att gräma sig över saker vi inte kan påverka. Med det synsättet kan vi inte uppnå någonting utan i stället riskera vår framtid, säger Malcolm Penn.
Hans slutsatser är att:
* Det dröjer innan bankerna kan låna ut frikostigt igen, men det kommer att ske så snart "dammet har lagt sig".* Teknik och innovation kommer att driva återhämtningen med krav drivna av finessrika produkter och extrafunktioner på köpet.
* 2009 kommer att bli ett år av återhållsamhet, när företag och konsumenter håller i sina pengar. Företag och länder borde spendera mer pengar på att skapa verklig välfärd än på "jongleringskonster". Med andra ord kan inte återhämtningen starta förrän kreditrestriktionerna får ett slut, bankerna börjar låna ut pengar, låntagare börjar låna och pengarna börjar flöda. Köpkraften hämmas om ingen vill finansiera de behov som finns.
När infinner sig då slutet på detta?
– Det kommer att flyta blod under 2009, skriver Malcom Penn i sin rapport. Vi tror att första halvåret 2009 blir dålig, med 8,7 procent lägre halvledarmarknad än andra halvåret 2008, och att en återhämtning startar under tredje kvartalet 2009.
Totalt handlar det om halvledarbranschen omsätter 28 procent mindre 2009 än under 2008. Sedan tror Malcolm Penn på en kraftig återhämtning: 2010 ökar marknaden med 15 procent (kan bli mycket mer). Under 2011 stiger marknaden med 28 procent och har då en topp som kan sträckas sig in i 2012. Även då väntas marknaden stiga, med 18 procent. Men marknadens cykliska förlopp ger sig tillkänna och ökningen blir bara 3 procent (eller negativ) under 2013.
2014 skulle nästa marknadsuppgång kunna inledas. Rapporten säger dock att detta ligger såpass långt fram i tiden att det är svårt att ge en säker prognos.

Comments are closed.