Microchip och On Semiconductor lägger bud på Atmel

Med ett fientligt bud värt totalt 2,3 miljarder dollar försöker nu Microchip Technology och On Semiconductor tillsammans ta över Atmel. Tanken är att dela upp Atmel så att Microchip tar hand om processordelen och On Semiconductor tar över minnen, RF och fordonselektronik. Budet innebär ett överpris på drygt 50 procent jämfört med aktuell börskurs.

Redan i början av september hade Microchips vd Steve Sanghi ett möte med Atmels styrelse, där han lade fram ett förslag om samgående. Förslaget förkastades kategoriskt av Atmel. Microchip och On Semiconductor väljer nu i stället att lägga ett formellt bud med en kraftig överkurs. Tanken är förstås att få Atmels aktieägare att sätta press på företagets styrelse.
En överenskommelse skulle leda till en uppdelning av Atmel, där On Semiconductor tar hand om minnen, RF-komponenter och fordonskomponenter. Tanken är också att omedelbart sälja av ASIC-verksamheten.

Comments are closed.