Microchip förvärvar SMSC

Microchip Technology, med verksamhet inom mikrostyrkretsar, analog och Flash-IP-lösningar, och Standard Microsystems Corporation (SMSC) meddelar att Microchip har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva SMSC.

Förvärvet motsvarar ett börsvärde på cirka 939 miljoner dollar och ett totalt företagsvärde på cirka 766 miljoner dollar då SMSC:s kassa och investeringar räknats bort. Förvärvet har godkänts av styrelserna för respektive bolag och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2012. Affären är föremål för godkännande av SMSC:s aktieägare, regulatoriska myndigheter och andra sedvanliga procedurer.

SMSC:s produkter inom blandsignal anslutningslösningar för inbyggda tillämpningar anses bli ett idealt komplement till Microchips styrkretsprodukter för just inbyggnad.

Comments are closed.