50 manår i nya verktyg

Xilinx gör nu en storsatsning på nya verktyg som skall göra det lättare att konstruera med företagets FPGA-kretsar. I fyra år har en grupp hos Xilinx arbetet med de nya Vivado-verktygen och det senaste året har verktygen testats hos ett hundratal nyckelkunder.

– Det här är basen för våra verktyg de närmaste tio åren, säger Giles Peckham från Xilinx. Vi har startat om från grunden för att få en mycket bättre integration mellan de olika delarna och för att göra det möjligt att arbeta på en betydligt högre abstraktionsnivå.
Satsningen på verktyg görs parallellt med en satsning på dramatiskt högre integration. Genom att använda stackade chip blir det möjligt att producera kompletta och mycket avancerade system i en enda  kapsel, men då gäller det också att utvecklingsarbetet inte blir en flaskhals.
– Inte minst handlar det om att integrera IP-block, både fasta och programmerbara. Det måste gå snabbt och vara lätt och här finns verkligen stora skillnader med Vivado. Det handlar både om möjligheten att arbeta på hög abstraktionsnivå och om mycket effektivare användning av datakraften. I många fall är verktygen mer än fyra gånger snabbare än tidigare.
Vivado är baserat på en gemensam databas. Det innebär att förändringar som görs i olika delar av flödet också reflekteras tillbaka på andra delar. Det innebär också att verktygen kan integreras mot generella EDA-verktyg eller optimeras för ett givet konstruktionsflöde.
– Men det viktigaste är förstås att utvecklingsarbetet går snabbare och att resultatet blir bättre.

Comments are closed.