Microchip avslutar Arrow och adderar Memec

Microchip har slutit distributionsavtal med Avnet Memec och koncentrerar sitt nätverk till två globala distributörer Avnet och Future. Därigenom avslutas avtalet med Arrow

Microchip kommer som tidigare ha Avnet Silica som distributör i Europa, adderar Avnet Memec i USA och Avnet Electronics i Asien. Det sjutton år gamla avtalet med Future Electronics fortlöper som tidigare.

 Arrow som stod för sju procent av Microchip’s distributionsförsäljning förlorade i december distributionsavtalet med Maxim som även det gick till Avnet.

Comments are closed.