ENEA gör sitt bästa kvartal

Efter ett mycket starkt fjärde kvartal ökade ENEA omsättningen för året med 9 procent, försäljning av mjukvara med 15 procent och visar positivt resultat på 35,9 miljoner efter skatt

Omsättningen 2007 blev 820,6 miljoner där ökningen av programvaruförsäljning bidrog positivt med  311,6 miljoner  och konsulttjänsterna gav  509 miljoner, en ökning med 6 procent.

Under fjärde kvartalet tog ENEA tre större order. Försäljningen av Element som är en så kallad Middlewareprogramvara tar fart efter en något långsam start och Enea har nu tio referenskunder som bas för tillväxt.

Under året förvärvades QiValue ett tillskott som visar god utveckling med sina Linux-tjänster för telekommunikations- och medicinsektorn
För 2008 ser ENEA fortsatt tillväxt inom inbyggnadssystem och en stark ökning inom Middleware (Element) samt ser en ökad efterfrågan på helhetslösningar där konsulttjänster och programvaror integreras nyckelfärdiga

 

Comments are closed.