MotionFire för motorstyrning

Arrowlanserar en FPGA-baserad utvecklingsplattform som snabbar upp design, prototyparbete och testning av motorstyrningstillämpningar

. Arrows  har i samarbete med leverantörer och partner tagit fram plattformen MotionFire. Denna innehåller  hårdvara, mjukvara och dokumentation som behövs för att snabbt och effektivt implementera motorstyrningssystem.

MotionFire består av ett FPGA-baserat baskort kallat FireFighter för motorstyrning, användar-I/O och kommunikation och effektmodulerna FireDriver för drivning av motorerna. Systemet stödjer moderna motorstyrningsalgoritmer och kommunikations-IP.

Plattformen kan användas till vilken motortyp eller blandning av motortyper som helst vilket gör MotionFire lämplig för motorstyrningar i många olika tillämpningar för fordon, industristyrning, medicinska enheter, instrumentation och konsumentprodukter.

Baskortet FireFighter har en lågeffekts-FPGA (Altera Cyclone-III) som hanterar  CAN, Ethernet och RS232/RS485 samt 40 skyddade användardefinierade I/O-anslutningar. Kraftförsörjningen sköts av ett integrerat kraftaggregat från National Semiconductor och minnet består av 256 Mbit 200 MHz DDR2, 16 Mbit konfigurationsminne och 16 Mbit seriellt flashminne för kodlagring.

Upp till sex galvaniskt isolerade FireDriver-moduler kan anslutas till baskortet. Dessa generella 4-fasdrivsteg ger upp till 16 A per kanal med busspänningen 50 V och finns med skyddade och filtrerade enkoder- och/eller Halleffektsensoreringångar. Avkänning av motriktad EMF på tre faser gör att man kan implementera sensorlösa motorstyrningar och synkroniserad ADC-sampling kan göras på alla fyra faserna inom samma PWM-cykel. Varje FireDriver har sitt eget kraftaggregat

Som stöd för hårdvaruimplementationen levereras program och IP samt en komplett referenskonstruktion baserad på Alteras processor NIOS II . Avancerade regulatorer är implementerade i hårdvara och VHDL-källkod följer med  Funktioner som trajektorgenerator är implementerad i mjukvara. Det finns också IP för realtids-Ethernetprotokoll.

All hårdvara i MotionFire har designats av Arrows europeiska grupp för referenskonstruktioner och Altera och National Semiconductor har hjälpt till med digitala respektive analoga delar. Kundanpassad motorstyrnings-IP har utvecklats av den svenska motorstyrningsspecialisten Unjo AB. Kommunikations-IP beställdes från Softing AG som är specialist på hård- och mjukvara för industriell automation och fordonselektronik.

Plattformen MotionFire blir tillgänglig i mars 2008.

Comments are closed.