Mera motorstyrning

STM annonserar ett komplett utvecklings-kit för styrning av trefas-motorer baserat på STM32, en FlashMCU med ARM Cortex M3-kärna.

En algoritm för vektorstyrning för tre-fas borstlösa synkrona permanentmagnetmotorer, PMSM, utförs på mindre än 25mikrosekunder och kräver kodstorlek på 16Kb och använder mindre än 30 procent av CPU-kapaciteten.

Utvecklingsplattformen kan användas både för PMSM och växelströms induktionsmotorer. Kittet tillåter realtidsstyrning med hjälp av LCD-display och joystick tillsammans med knappar och trimpunkter. Flash-programmering och realtids-debug medger utveckling från utvärdering till prototyp. Tänkt användning finns inom industri och vitgodsmarknaden. Utvecklingskortet är tillgängligt och priset är satt till 1129 dollar.

Comments are closed.