Genombrott för lågeffekt

Forskare vid MIT tillsammans med Texas Instrument demonstrerar vid International Solid-state Conference (ISCC)  sänkt energibesparing upp till tio gånger på en MCU

.Exemplet man visar bygger på mikroprocessorn MSP430. Professor Anantha Chandrakasan’s team vid MIT Microsyetems Technology Laboartories ligger bakom forskningen.

Nyckeln att nå den låga effekten har varit att få chippet att arbeta vid 0,3V snarare än dagens 1,0V vilket inte är trivialt eftersom utveckling genom åren har inriktats på optimering runt 1.0V och alla kringkomponenter som minnen och logik likaså. Omkonstruktion och integrering av en DC-DC omvandlare på chippet samt anpassning av minne och logik har varit nödvändig .  Svårigheten att bemästra variationer i produktion är utmaningen att lösa och vår strategi är att koncentrera oss på att minimera känsligheten för detta i vårt kommande arbete säger Professor Anantha Chandrakasan’s

Kommersiell tillgänglighet för dessa lågspänningsprodukter ligger nu fem år fram i tiden och kommer då innebära stora framsteg i användning inom exempelvis medicin där bärbar eller implanterad elektronik skulle kunna drivas omgivningsenergin (kroppsvärmen) men givetvis i all portabel utrustning för att nå längre drifttid.

Comments are closed.