Mer pengar för bredband i landsbygden

Nu finns det ett nytt stöd för byalag och kommuner som vill bygga bredband på landsbygden, där marknaden inte kommer att bygga bredband. Det kommer också att bli enklare att starta projekt, enligt PTS.

Redan i dag kan byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner söka stöd för att bygga bredband genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet (ett stöd för att lägga tomrör som man sedan kan dra fiber i).

Stöden är på totalt 250 miljoner kronor. Men en del av stöden kräver att det offentliga går in och tar en del av kostnaden. Det har varit problematiskt för en del kommuner och försvårat bredbandsprojekt på landsbygden.

Kommunikationsmyndigheten PTS har fått 95 miljoner kronor av regeringen för att stimulera utbyggnaden av bredband på landsbygden, där marknaden inte kommer att bygga bredband. De här pengarna kan byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner använda just när det behövs pengar från det offentliga för att få ta del av de andra stöden på 250 miljoner kronor.

– Bredband har stor betydelse för hela Sveriges välfärd – man kan likna det vid landets blodomlopp. Med det nya stödet blir det enklare att starta projekt för att bygga bredband på landsbygden, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

www.pts.se/bredbandsstod finns mer information och länkar till andra webbplatser som i detalj beskriver stöden. Där finns också ansökningsblanketter. Man söker det nya stödet via landsbygdsprogrammet, som handläggs av länsstyrelsen eller Sametinget, eller kanalisationsstödet, som handläggs av länsstyrelsen, regionförbund eller Sametinget.

Och det är byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner som kan ansöka om stöd för att bygga bredband. Ansökan måste handla om bredband på landsbygden där marknaden inte kommer att bygga bredband, enligt ett pressmeddelande.

Det går inte att ansöka direkt hos PTS. Den 15 oktober påbörjas handläggningen av ansökningar men det går att skicka in ansökan redan den 10 oktober 2010. Ansökningarna kommer att handläggas löpande och det är ”först till kvarn”-principen som gäller.

Det finns inget maxbelopp för ansökan inom landsbygdsprogrammet. För ansökan inom kanalisationsstödet finns ett maxbelopp om totalt cirka 1,9 miljoner kronor (200 000 euro).

Comments are closed.