Stororder till Saab

Saab har fått en stororder värd 4,5 miljarder kronor och avser leverans av Saab 2000 AEW&C (Airborne Early Warning & Control).
Saab 2000 AEW&C består av flygplanstypen Saab 2000 utrustat med det avancerade radarsystemet Erieye. Kontraktet omfattar även markutrustning, logistik och supporttjänster. Projektet kommer att löpa under en tidsperiod om cirka 4,5 år.

Övervakningssystemet möjliggör i kombination med markutrustningen en detaljerad lägesbild som kan användas i samband med till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

– Det här kontraktet kan ses som ännu en bekräftelse på vår starka ställning i världen, inte bara vad gäller luftburen övervakning, utan också inom systemintegrering och datafusion, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

Comments are closed.