Mems-marknaden växer med iPhone 4

Det är Apples iPhone 4 som banat vägen när den globala efterfrågan på mikromekaniska kretsar för mobiltelefoner kraftigt kommer att öka under de kommande åren. Det ger hjälp åt den totala mems-marknaden att expandera i en hälsosam takt åtminstone fram till 2014, spår IHM iSuppli.

Efter två års nedgång upplevde mems-marknaden ett starkt 2010 med en ökning av intäkterna på 18,3 procent jämfört med 2009. Även om tillväxten kommer att dämpas under 2011 kommer intäkterna att öka med 9,5 procent, en avsevärt högre siffra än de 5,1 procent som den totala halvledarindustrin spås expandera med.

Därpå kommer mems-marknaden årligen att växa med dubbla siffror för 2012 och fram till och med 2014. Enligt prognosen kommer intäkterna för 2014 att hamna på 10,81 miljarder dollar, att jämföras med 5,97 miljarder för 2009.

Mobiltelefonerna vill generera den starkaste tillväxten i efterfrågan under de kommande åren med en intäktsökning på 3,73 miljarder dollar 2014, nära en tredubbling från 1,3 miljarder under 2009.

– Apples iPhone 4 var en milstolpe för mems-marknaden då den var först med att använda ett mems-gyroskop och en av de första mobiltelefonerna att använda två mems-mikrofoner för undertryckning av brus. Det har haft en enorm ‘me-too’-påverkan på resten av mobiltelefonindustrin med en uppsjö av företag som erbjuder telefoner med memskomponenter, menar Jérémie Bouchaud, director och principal analyst för mems och sensorer vid IHS. Mindre än fem mobiltelefonsmodeller hade mems-gyroskop under 2010. I år, däremot, kommer vi få se en introduktion av 45 telefoner och surfplattor utrustade med gyroskop – de flesta baserade på Android.

”Antenna Gate” som drabbade iPhone 4 kan också komma att få en positiv inverkan på marknaden för mems-switchar och varaktorer. Problemen som uppstod med iPhone 4:s antenn belyste behovet av memslösningar för antennavstämning/matchning.

Surfplattor kommer också att spela en stor roll för framtidens mems och sensorer. Vid den nyligen avslutade Consumer Electronics Show (CES) presenterade Motorola, Acer och andra företag surfplattor med memsbaserade acceleratorer, gyroskop, bulk acoustic wave (BAW)-filter och till och med trycksensorer. Surfplattor kommer bli den näst största applikationen för mems inom konsument och mobilteleområdet 2014.

Kina är förtjust i mems

Efterfrågan på mems ökar bland de ekonomiskt framåtskridande BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), och då speciellt i Kina. Inom fordonsområdet är det bäddat för att intäkterna från mems-sensorer för bilar får en explosiv tillväxt mellan 2009 och 2014. Digital light processing (DLP)-enheter i frontprojektorer i utbildningssyfte driver också på mems-tillväxten i Kina och Indien.

Stimulanspaketet från de kinesiska myndigheterna till stöd för fiber-to-the-home (FTTH) kommer öka efterfrågan på optisk mems för fiberoptisk telekommunikation. Som ett resultat härav kommer det här segmentet att växa med en compound annual growth rate (CAGR) på 17 procent under perioden 2009-2014.
Utbyggnaden av smarta mätare baserade på memssensorer och accelerometrar i Kina har börjat ta fart efter myndigheternas planer på att fokusera på sitt smarta elnät. Under 2011 förväntas försäljningen av smarta elmätare att stiga vilket också gynnar mems-marknaden.

Några bra mems-områden

– De stora frågorna för samhället under det tjugonde århundradet – såsom energi, miljö, och åldrandet och hälsan för befolkningen – har en ökande inverkan på mems-marknaden. Till exempel används mems-sensorer inom energisektorn för att hjälpa till att hitta och utvinna nya energikällor – såsom geofoner för olja/gas-utvinning, tröghetssensorer för mätningar vid borrning, eller för att maximera befintliga energiresurser via förbättrade industriella processer, effektiv uppvärmning av bostäder och korrekta debiteringssystem. Men mems-tekniken hjälper också till med att adressera andra problem som samhället står inför, såsom åldrande och fetma eller genom att erbjuda en mindre påträngande övervakning av äldre eller möjliggöra prismässigt överkomlig och kontinuerlig diagnostik för bättre, mer bekväma medicinleveranser, säger Bouchard.

Comments are closed.