Megaman kräver EU-förbud mot flytande kvicksilver

Megaman, som är en stor tillverkare av miljövänliga, energibesparande belysningslösningar, kräver nu ett internationellt förbud mot flytande kvicksilver i lågenergilampor.

 

Företaget har nu föreslagit en översyn av undantagen i EU-direktivet 2002/95/EG, som gäller begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (enligt RoHS). Förslaget har formellt presenterats i Bryssel.

Flytande kvicksilver används i många lågenergilampor. Detta kan emellertid ersättas av amalgam, som är en fast legering av kvicksilver och andra metaller, och ett säkrare alternativ.

Om en tänd lågenergilampa går sönder minskas risken för utsläpp av kvicksilverånga med 10 gånger genom att man använder amalgam istället för flytande kvicksilver. Om en släckt lampa går sönder, minskas risken med 100 gånger.

– Vi uppmanar nu alla tillverkare av lågenergilampor att använda amalgam. Amalgamtekniken är tillgänglig för alla producenter och gynnar hanteringen av lågenergilampor såväl vid tillverkningen som under användning och återvinning, säger Fred Bass, vd för Neonlite International Ltd, som står bakom varumärket Megaman.

Företaget uppger att de 2008 blev den första tillverkaren med samtliga produkter fria från flytande kvicksilver. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd har Megaman gett många av sina produkter ett silikonhölje som skydd mot splitter.

RoHS-direktivet begränsar kvicksilverdosen till 5 mg per lampa (3,5 mg från 2012/01/01). Amalgamtekniken möjliggör en mer exakt dosering. Megamans lampor innehåller vanligtvis endast 1 till 2 mg.

Comments are closed.