Bygget av Lindholmen Visual Arena har startat

Nu inleds arbetet med att skapa Lindholmen Visual Arena i Göteborg, en öppen mötesplats där många jobb i Göteborgsregionen kan komma att skapas genom kvalificerade visualiseringsverktyg, till exempel 3D-teknik.

 

I april beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att satsa 15 miljoner kronor under fem år för att bygga upp en storskalig visuell arena på Lindholmen Science Park. 

Med visualiseringsverktyg skapas förutsättningar att utforma och designa nya produkter i datorer.  Dessutom blir det möjligt att genom 3D-upplevelser ge realistiska bilder av hur stora planerade samhällsprojekt, till exempel Västlänken och Centrala Älvstaden, kan se ut i verkligheten, enligt ett pressmeddelande.

Den nya Lindholmen Visual Arena beräknas vara i drift vid årsskiftet. Den nya arenan är det senaste tillskottet på Lindholmen Science Park som är en internationell utvecklingsmiljö där näringsliv, högskola och samhälle framgångsrikt samarbetar. 

Andreas Göthberg är chef för Center of Visualization Göteborg som sedan några år drivs av Business Region Göteborg, Chalmers och lokala företag. Göthberg är glad över den nya satsningen:
–Göteborg lägger nu grunden för fantastiska utvecklingsmöjligheter. Det kommer att skapas nya jobb i en rad identifierade projekt med koppling till denna nya arena”. 

Även Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park är nöjd. Han säger: 
–  Lindholmen Visual Arena passar väl in i strukturen i Lindholmen Science Park och blir en värdefull resurs för både existerande och framtida forskningsprojekt. Vi vill kunna erbjuda en internationell utvecklingsmiljö. Den nya arenan med sin komplexa och dyrbara teknik blir därför ett mycket värdefullt tillskott.

Comments are closed.