Ny metod för fiberinstallationer på väg

Det stockholmsbaserade teknikföretaget Dell Cron, med specialisering på fiberoptisk kommunikation, fick i veckan en miljon kronor för sluttester och förfining av sin patentsökta metod för fiberinstallationer under gator och vägar.

 

Bolaget meddelar samtidigt att de nu även etablerar i Hudiksvall, vilket ska skapa nya möjligheter och goda förutsättningar för en kraftig personalökning.

För att ansluta fiber måste man oftast gräva i asfalt eller betong. Dell Crons metod innebär minskade kostnader för detta. Metoden går ut på att göra så liten åverkan som möjligt i marken, så att så lite som möjligt behöver lagas. Det kallas för ”Micro Trenching Technology”.

– Vi samarbetar med Husqvarna för att optimera tekniken med målet att halvera kostnaden. Idag har vi ett försprång på våra konkurrenter med två år tack vare detta, säger Conny Gustavsson, operativ chef på Dell Cron. 

Tillsammans med Fiber Optic Valleys medlemmar vill Dell Cron ta fram utbildningar och plattformar som kan stödja både nätbyggare och operatörer.

– Diskussioner pågår med de största internationella leverantörerna av passiva komponenter. Redan under vårt första år i Hudiksvall skapas förutsättningar för en kraftig personalökning, säger Conny Gustavsson.

Conny Gustavsson anser att stödet bolaget får och har fått från Fiber Optic Valley är ovärderligt.

– Fiber Optic Valley har förstått vad det är vi vill göra för telekombranschen. Deras kompetens och bemötande talar sitt eget språk. Det finns inget annat nätverk med det kunnandet för oss som jobbar med fiber, menar han.

Dell Cron är med i Fiber Optic Valleys företagsnätverk sedan hösten 2010. Den verksamhet som Dell Cron kommer att bedriva i Hudiksvall är teknisk utveckling. Förutom att göra testerna av sin egen Micro Trenching Technology vill man även stötta framtagandet av en komplett testanläggning för telekombranschen.

– Fiber Optic Valley, tillsammans med flera internationella och lokala aktörer, har ambitionen att på sikt skapa en testanläggning som är tillgänglig för alla leverantörer av fiberkablar och andra komponenter för fiber till hemmet. Eftersom vi är en oberoende aktör och välkomnar alla till vårt branschnätverk kan vi vara spindeln i nätet. Stora bolag som redan visat intresse är Wavin (Holland), Pengg Cable som ingår i Wilms Group (Tyskland) och OFS Optics (med huvudkontor i USA). Parallellt med att tester utförs tas nya utbildningar och standarder fram för fiberbranschen. På sikt kan detta innebära fler etableringar i Gävleborgs län, mer än Dell Cron, säger Jeannette Waax, affärsutvecklingschef Fiber Optic Valley.

I början av 2011 utsågs DellCron av Skanova till ”Årets Fiberföretag”. Företaget ingår också i en av arbetsgrupperna i Näringsdepartementets Bredbandsforum, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.