Meeq AB i genombrottsaffär

Meeq AB har fått en order från Arcoma AB på ett mätsystem baserat på företagets PosEye-teknologi. Meeq AB betraktar ordern som en genombrott.

Arcoma, med verksamhet inom autopositionerande röntgensystem, uppges härmed stärka sin ställning inom medicinteknikbranschen. Ordern från Arcoma uppges vara en genombrottsaffär för Meeq's nya generation PosEye-baserade produkter. PosEye Tracker, som visades för första gången vid lanseringen på Visual Forum i Göteborg i mars 2009, har nu fått sin första kund. Med ett PosEye-baserat positions- och orienteringsmätsystem, garanteras absolut mätning i sex frihetsgrader, fritt i rummet, med en noggrannhet bättre än ±0,5 mm/±0,5 mrad vilken väl uppfyller kunden Arcomas kravbild.

Comments are closed.