Anette Scheibe ny vd

Den 1 oktober tillträdde Anette Scheibe som ny vd för Stiftelsen Electrum och utvecklingsbolaget Kista Science City AB – den strategiska respektive operativa organisationen som ansvarar för utvecklingen av det så kallade ICT-klustret och tillväxtregionen Kista Science City.
– Det känns mycket spännande, samtidigt är det en utmaning. Att leda utvecklingen av Sveriges, och kanske Europas främsta tillväxtregion inom ICT samt driva komplexa frågor kring infrastruktur, företagande, entreprenörskap och högre utbildning kräver både fokus, engagemang och kreativitet. Jag har börjat med att bena ut begreppet Triple Helix, som enkelt uttryckt betyder samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning och staden, säger Anette Scheibe.

Anette Scheibe har stark förankring i Stockholms stad, där hon under 8 år tjänstgjort i olika roller, senast som avdelningschef på Trafikkontoret.
– Nu kavlar vi upp ärmarna. Visionen om ett ”science city” i världsklass är i många delar redan implementerad av mina föregångare. Vi bygger helt enkelt vidare på den. Sverige, Stockholm och Kistas tradition av att vara världsledande inom innovation och forskning inom IT och ICT, med starka varumärken som exempelvis Ericsson är förstås en fantastisk plattform varifrån vi vidareutvecklar varumärket Kista Science City.

Comments are closed.