Obducat satsar på Ryssland

Obducat säger sig nu ta ännu ett steg för att öka sin närvaro i Ryssland. I veckan presenterar företaget sin teknik på en stor konferens i Moskva, där flera ryska forskningsinstitut deltar.

I augusti fick Obducat sin första order i Ryssland, när Russian Academy of Sciences beställde ett NIL-system att användas för forskning och utveckling inom nanoelektronik och fotonik. Nu fortsätter Obducat att profilera sig på den ryska marknaden genom att både ställa ut och tala på ICMNE, International Conference Micro- and Nanoelectronics, i Moskva den 5-9 oktober.

– Det här är ett sätt att etablera kontakter på en marknad där teknikutvecklingen fortfarande är i ett tidigt skede. Kan vi vara med och bidra till den utvecklingen finns vi med när forskningen går över i industriell produktion, säger Patrik Lundström, vd för Obducat AB.

Intresset för nanoteknologi i Ryssland har ökat de senaste åren. År 2007 bildades RUSNANO, Russian Corporation of Nanotechnologies för att stödja utvecklingen av nanoteknologibaserad industri. Ryska staten har skjutit till pengar för att ny teknik och nya produkter, som till exempel solceller och LED, ska kunna utvecklas.

ICMNE arrangeras vartannat år och vänder sig framför allt till forskningsvärlden. Årets konferens har fokus på de senaste framstegen inom mikro- och nanoelektronik. Obducat uppger att de bjudits in för att tala om möjligheterna med massproduktion av nanoimprintlitografi (NIL) ur ett industriellt perspektiv.

– Ryssland satsar inom områden där vår teknologi är långt framme. Om deras forskning bedrivs med hjälp av vår teknologi får vi ett värdefullt försprång gentemot våra konkurrenter.

Comments are closed.