MediaTek lägger bud på MStar

Halvledarföretaget MediaTek meddelar att dess styrelse har godkänt ett uppköpserbjudande som avser förvärv av aktier i rivalen MStar Semiconductor. MediaTeks mål är att köpa 212 miljoner till 254 miljoner Mstar-aktier (motsvarande 40 till 48 procent av MStar utestående aktier) genom detta anbud.

Genom anbudet planerar MediaTek att förvärva Mstar-aktier för 0,794 MediaTek aktier och 1 taiwanesisk dollar (NT $) per Mstar-aktie.

Efter ett avslut av erbjudandet och med förbehåll för godkännande från berörda myndigheter planerar MediaTek att genomföra ett samgående med MStar och räknar med att slutföra fusionsprocessen i början av 2013. Sammanslagningen är även föremål för godkännanden av styrelser och aktieägare i de båda bolagen.

– MediaTek och MStar besitter båda konkurrensfördelar inom trådlös kommunikation och det digitala hemmet. Mot bakgrund av de senaste trenderna i branschen med konsolideringar förväntas denna transaktion bli en ny milstolpe för IC-designbranschen. Efter avslutad fusionen kommer de två företagen utnyttja sina respektive styrkor och resurser för att finslipa vårt fokus på att utveckla nya produkter och nästa generations tekniker. Ställd inför en intensiv, global konkurrens och en snabb, föränderlig dynamik på marknaden tror vi att det sammanslagna bolaget kommer att ha en stark position för att konkurrera och kommer att ytterligare höja MediaTeks globala konkurrenskraft, säger Mr MK Tsai, ordförande i MediaTek.

– MStar och MediaTek har båda en solid FoU-kapacitet och uppvisar utmärkta prestanda inom olika produktkategorier. Efter att ha kombinerat de två företagen räknar vi med att få se en mer effektiv fördelning av de båda bolagens resurser som ger möjligheter till en hållbar, långsiktig tillväxt. Dessutom hoppas vi att denna transaktion kommer att bana väg för en konsolidering i branschen som kommer att öka den globala konkurrenskraften för asiatiska IC designföretag, säger Mr Wayne Liang, ordförande i Mstar.

Comments are closed.