Linuxplattform för nästa generations radiobasstationer

Enea lanserar nu sin Enea Linux Base Station Platform utformad för Freescales multistandard SoC-plattformar QorIQ, StarCore och QorIQ Qonverge avsedda för nästa generations radioaccessnät, LTE/LTE-Advanced eNodeB och WCDMA/HSPA+ NodeB med stöd för flera parallella signaleringsstandarder.

För tillverkare av utrustning för mobilt bredband uppges Enea Linux Base Station Platform tillhandahålla en integrerad Linuxplattform som ger ett högeffektivt användande av systemets resurser. I Plattformen ingår Enea Linux-distributionen med realtidsegenskaper (Enea LWRT) och IP-transport (Enea PAX), IPC (inter-processkommunikation genom Enea LINX), plus verktyg och middleware som 3G- och 4G/LTE-stacken och applikationer som behövs för att uppfylla kraven på en modern basstation.

Enea Linux Base Station-plattformen kommer finnas tillgänglig för utvärdering under tredje kvaralet 2012, enligt ett pressmeddelande. För mer information hänvisar Enea till: www.enea.com/software/solutions/base-station/.

Comments are closed.