Tre Acreo-projekt får 30 miljoner

Forskningsinstitutet Acreo har gjort ett ”hattrick” och fått 30 miljoner kronor i finansiering för tre forskningsprojekt inom Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation”. Projekten handlar om nya plattformar för kommunikation mellan en mobiltelefon och tryckta etiketter, uppkopplade sensorsystem för vattenhantering och ekosystem för framtidens mediadistribution.

De tre projekten är:

  • ”Nya plattformar för kommunikation mellan mobiltelefon och tryckta smarta etiketter” som syftar till att utveckla gröna kommunikationslösningar för framtidens Internet. Detta genom att utvidga möjligheterna i smarta telefoner med hjälp av smarta och dynamiska etiketter som kan samla in information. Projektförslaget ligger inom framtidsområdet ”Internet of things” och är ett samarbete med bland annat Linköpings universitet och ett flertal större företag inom telekom och förpackningsindustrin.
  • ”Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering” kommer att ta fram innovativa sensorlösningar och tjänster, för effektiv och säker vattenhantering. Att säkerställa vattenkvalitet är en stor och global utmaning som kräver en bred ansats. I projektet samlar man därför såväl avancerad teknisk kompetens som kunskap om olika dricksvatten och industriella förhållanden. Projektet kommer att drivas som ett stort konsortium tillsammans med bland andra Swedish Institute of Computer Science (SICS), dricksvattenproducenter, stål- och pappersindustri och universitet – totalt närmare 30 partners.
  • ”EFRAIM – Ekosystem för framtidens mediadistribution” som är ett så kallat nätverkstopologi-projekt som sträcker sig från algoritm till innehåll. Projektet kommer att kartlägga användarupplevelser, arkitekturer och affärsmodeller för den mediedistribution som blir en allt större del av tjänster och innehåll på Internet. Att skapa en energieffektiv mediedistribution för ett framtida Internetsamhälle, och samtidigt behålla maximal prestanda och kvalitet, uppges vara en stor utmaning. EFRAIM kommer att utveckla lösningar för att möta denna utmaning. Projektet drivs ihop med bland annat SICS, Lunds universitet och flera stora företag inom telekom och Internettjänster.

Acreo ingår, tillsammans med bland andra SICS, i koncernen Swedish ICT och deltar i 7 av 30 beviljade projekt samt är huvudman för 5 av dessa, enligt ett pressmeddelande från forskningsinstitutet.

Utmaningsdriven innovation

Inom Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration” stöttar myndigheten 30 unika konstellationer med totalt 380 miljoner kronor fram till 2014. Forskningsprojekten verkar för hållbara lösningar på de stora framtidsfrågorna för näringsliv och samhälle.

Vinnova har identifierat fyra huvudområden där Sverige bedöms ha goda förutsättningar att inta en ledande position när det gäller innovativa lösningar. Dessa områden är hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård, Konkurrenskraftig produktion samt Informationssamhället 3.0.

Deltagande parter ska medfinansiera sina projekt med minst lika mycket pengar som kommer från Vinnova. Under 2014 kommer några av de mest lovande projekten att kunna beviljas ytterligare finansiering för att till exempel implementera resultaten i test- eller demonstrationsanläggningar. Programmet Utmaningsdriven Innovation kommer att ha återkommande utlysningar de närmaste åren, enligt Vinnova.

Länk till Vinnovas lista över samtliga 30 forskningsprojekt som fått finansiering.

Comments are closed.