MCU optimerad för motorstyrning

Renesas introducerar RX66T, en ny grupp 32-bitsprocessorer baserade på den nya RXv3-kärnan. Komponenterna bygger på nuvarande RX62T och RX63, och har de realtidsprestanda och den stabilitet som krävs för motorstyrning i bland annat industrimotorer, robotar och luftkonditioneringar.

Vid drift på 160 MHz uppnår RX66T 928 CoreMark2. De kan styra upp till fyra motorer samtidigt, och ger möjlighet att använda AI för motorfelsdetektering, där motorfel kan upptäckas och lokaliseras i realtid baserat på motorns ström- och vibrationsegenskaper.
– AI-teknik förvandlar industrin och hushållen, och framväxten av e-AI på dessa marknader är en katalysator för ny innovation vid ändpunkten, säger Akira Denda, VD för industriella lösningar på Renesas. RX66T kommer att bidra till att påskynda användningen av intelligenta ändpunkter som använder realtids e-AI-prestanda. Denna trend kommer att driva smartare hushållsapparater och förbättra produktionseffektiviteten i smarta fabriker.
Internetuppkopplade motoriserade enheter kommer att kräva firmwareuppdateringar under hela livscykeln. Användning av e-AI för prediktiv feldiagnostik kräver att ändpunkterna uppdateras med inlärningsresultat som genereras i molnet. RX66T MCU-gruppen innehåller Renesas Trusted Secure IP (TSIP), som har CAVP-certifiering och tillhandahåller säkra firmwareuppdateringar och krypterad kommunikation.

Comments are closed.