Del av EU:s jätteprojekt för miljön

När EU genom sitt forskningsprogram Horizon 2020 satsar 50 miljoner kronor för att minska användandet av fossila bränslen, i ett projekt som involverar åtta länder i Europa, deltar Högskolan i Gävle som enda lärosäte i Sverige med sin spetsforskning på solenergiområdet.


Hybridsolfångare som ger el och värme.

Det handlar om ett hybridsystem, där solcellerna limmas på en kyld absorbator, med hybridsolfångare som kombinerar solcellen och solfångaren och som producerar både el och värme.
– Hybriden, som vi har vidareutvecklat under 15 år och som Solarus nu tillverkar, är unik då den ger både el och värme samtidigt. Poängen är att man får ut mer energi per solcellsyta, säger Björn Karlsson, professor i energisystem och den som påbörjade utvecklingen av solfångarhybriden från början.
Horizon 2020 är EU:s stora ramprogram för forskning och innovation. Målet med den aktuella satsningen är att ersätta fossila bränslen genom att bygga upp ett energisystem för byggnader som baseras på en avancerad ny typ av magnetisk värmepump samtidigt som man använder en så kallad hybridsolfångare som ger både el och värme.
– Detta är EU:s största program när det gäller forskning och innovation och ett kvitto på att vi håller hög kvalitet och ligger i spetsen för utvecklingen, säger Ulf Larsson, doktor i energisystem vid Högskolan i Gävle.
Solcellssystem har en unik egenskap i att de kan installeras på byggnader och spara köpt el och tanken är sedan att medborgarna via en panel ska kunna välja vilken energikälla och när på dygnet man till exempel ska ladda sin elbil.
– Detta är framtiden där man involverar medborgaren i ett aktivt val via en panel hemma och där användaren direkt kan se vad olika val kostar i miljöpåverkan, säger Ulf Larsson.
– En mycket liten del Sveriges energibehov kommer idag från solenergisystem men potentialen är stor och för oss är det värdefullt att vår solenergiverksamhet uppmärksammas både när det gäller forskning och utbildning, säger Björn Karlsson.
Forskarskolan Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Högskolan har idag 20 industridoktorander inskrivna i Reesbe.
Solarus som tillverkar solfångarhybriden är en avknoppning från Vattenfall som sedan utvecklat solfångarhybriden. Genom doktoranden João Gomes forskar företaget tillsammans med Högskolan och Björn Karlsson är huvudhandledare till João Gomes.
– Solarus är också med i EU-programmet och industridoktoranden João Gomes är anställd på företaget. Genom doktoranden forskar företaget tillsammans med Högskolan, förklarar Ulf Larsson.

Comments are closed.