Maxim förvärvar Sensor Dynamics

Maxim Integrated Products meddelar idag att man förvärvat Sensor Dynamics – ett privatägt halvledarföretag med egenutvecklade sensorer och MEMS-lösningar – för cirka 130 miljoner dollar plus övertagande av skulder på cirka 34 miljoner.

Sensor Dynamics, som är baserat i Lebring, nära Graz i Österrike, äger många originalpatent för sensorer konstruerade med MEMS-teknik. Företaget säger sig ha ägnat mer än 800 manår på forskning och utveckling inom det starkt växande området MEMS-sensorer med tillhörande gränssnitt för låg strömförbrukning och lösningar för trådlösa anslutningar. Följaktligen ska detta förvärv ge Maxim möjlighet att påskynda expansionen på marknader där bolaget redan har en stark närvaro, inklusive inom avancerade konsument- och fordonsprodukter.

– Maxim är en erkänd ledare inom analog integrering, och detta förvärv utökar Maxims integrationsstrategi genom att möjliggöra för oss att ”slå samman” många typer av sensorer med vår analoga teknik. Den Strategiska integreringen av sensorer, analoga funktioner och strömsnåla, trådlösa anslutningar ger oss möjlighet att leverera ”end-to-end” blandade signallösningar som ger våra kunder bättre prestanda, mindre formfaktorer och lägre systemkostnader. Resultatet blir en unik kombination av teknologier som så småningom kommer att möjliggöra en helt ny generation av intelligenta maskiner. Vi är glada att Sensor Dynamics ansluter sig till oss, säger Tunc Doluca, Maxims vd och koncernchef.

På kort sikt gör detta förvärv att Sensor Dynamics kan fokusera på sin styrka inom teknik för sensorer och MEMS, och samtidigt utnyttja Maxims infrastruktur för tillverkning, distribution och försäljning

Marknaden för MEMS-baserade sensorer förväntas växa avsevärt när nya användningsområden för dessa utvecklas. Enligt marknadsundersökningsföretaget IHS iSuppli förväntas den totala marknaden för MEMS-baserade sensorer uppgå till 7,7 miljarder dollar 2011, varav Sensor Dynamics teknik för gyroskop tröghetssensorer adresserar omkring 900 miljoner dollar. IHS iSuppli uppskattar att denna specifika marknad kommer att växa med en treårig, årlig tillväxttakt (CAGR) på 14 procent från 2011 till 2014. På längre sikt kommer Maxim också att adressera valda delar av den bredare MEMS-baserade sensormarknaden.

Sensorer konverterar verkliga signaler till analoga signaler och är en kritisk, intilliggande funktion för analoga halvledare. De är en naturlig förlängning av Maxim verksamhet i att omvandla analoga signaler till digitala och tillbaka till analoga signaler igen. Sensor Dynamics nuvarande fokus på fordonsmarknaden ligger i linje med Maxims mål att växa sina affärer inom fordonsindustrin. Maxims förmåga att förlänga Sensor Dynamics sensorteknik till marknaden för avancerade konsumentprodukter är väl lämpad för Maxims tillväxtmål och erfarenhet av att utnyttja sin egen portfölj av immateriella rättigheter till multipla marknader, enligt ett pressmeddelande.

Maxim betalar cirka 130 miljoner dollar plus övertagande av cirka 34 miljoner dollar i skulder för att förvärva Sensor Dynamics.

Comments are closed.