Måttlig nedgång för halvledare i Europa

Den europeiska distributionen av halvledare krympte med 4,4 procent under Q3/2011, men östra Europa befinner sig fortfarande i en tillväxtfas, enligt DMASS.

Den europeiska halvledarmarknaden visade upp en första nedgång på två år, under Q3/2011. DMASS (Distributors'and Manufacturers' Association of Semiconductor Specialists), rapporterar en negativ 4,4 procentig tillväxt jämfört med Q3/2010, till 1,5 miljarder euro. Under de första nio månaderna av 2011 rapporterar DMASS dock en konsoliderad försäljning på 5,02 miljarder euro (+13,2%).

– 2011 står fortfarande inför att bli ett tillväxtår trots allt, men nedgången under sommarkvartalet visar definitivt att den överhettade marknaden nu kommit tillbaka till det mer normala. De närmast föreståemde kvartalen kommer att bli blir utmanande då den jämförande basen under rekordåren 2010 och början av 2011 är extremt höga. Det återstår att fastställa huruvida den nuvarande nedgången var en korrigering av lager och därför kortsiktig.,säger Georg Steinberger, ordförande i DMASS.

Östeuropa var den enda region som fortfarande växte under Q3 (15,5 procent till 228 miljoner euro). Med -3,7 procent till 531 miljoner euro stod Tyskland sig starka under försvagningen i Västeuropa, och Frankrike backade med -5,2 procent till 104 miljoner euro. Storbritannien och Irland minskade med 7,5 procent till 128 miljoner euro och Italien med 11,1 procent till 136 miljoner euro. Alla övriga regioner minskade med mellan 7,5 procent (Norden) och 19,1 procent (Österrike).

– Medan de flesta östeuropeiska länder drivs på med billig tillverkning är Ryssland den enda land som genuint växer sin egen efterfrågan på marknaden. Intressant är också att de baltiska länderna spela en mer framträdande roll nu, med tillverkning som flyttas från Skandinavien.

Då nedgången totalt sett var måttlig föll även de olika produktområdena mer eller mindre i linje med nedgången. Positiv tillväxt uppvisar produktområdet ”annan logik” (+17%), följt av fiberoptik (9%), kraft (3,6%), flashminnen (3,2%) och lysdioder (1%), medan diskreta totalt (-2,2%) och opto ttotalt (-3,8%) minskade måttligt. Minnen (-10,9%) och Programmerbar logik (-14,6%) föll oproportionellt mycket. Analog och MOS Micro som de största produktområdena för distributionen minskade med 6,9 procent respektive 2,2 procent.

Comments are closed.