EU ger klartecken till svensk vågkraft

Vågkraftsförtaget Seabased har fått EU-kommissionens ja till 139 miljoner kronor i stöd för att utveckla den hittills största vågkraftsparken i Sverige.

Projektet uppges ingå i regeringens satsningar på att främja utvecklingen av förnybar energi. EU-kommissionens godkännande, som offentliggjordes på onsdagen, har varit ett villkor för att Energimyndigheten ska kunna lämna stöd till projektet.

I projektet, som genomförs tillsammans med finländska Fortum som partner, kommer sammanlagt cirka 420 vågenergiomvandlare att tillverkas i Lysekil för att sedan driftsättas och utvärderas i havet nordväst om Smögen i Sotenäs kommun. Den s.k. demonstrationsanläggningen beräknas vara klar inom två till tre år från projektstarten. Totalkostnaden är runt en kvarts miljard kronor.

– Vi är glada över EU-kommissionens beslut och nu väntar vi bara på ett tilläggsbeslut från Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd som också blir grund för Fortums och Seabaseds beslut att kunna köra igång. Om allt löper enligt plan blir anläggningen en av de största i världen med en märkeffekt på 10 MW, säger Billy Johansson, vd för Seabased AB.

Seabased uppges genom sitt dotterbolag Seabased Industry AB komma att bygga och leverera anläggningen och med detta starta en industri i Sverige som leverantör av vågkraftsanläggningar.

Fortum kommer att vara Seabased’s samarbetspartner för vågkraftsparken, som är en så kallad demonstrationsanläggning med syftet att utvärdera tekniken i stor skala och även verifiera antaganden gällande produktionsvolymer, underhållskostnader och funktion under lång tid m.m. Projektet innebär också en fortsatt intensiv forskning och utveckling av det koncept Seabased använder.

– Historien visar att ett nära samarbete mellan leverantör av nytt system och en stark kund är mycket viktigt för att få ett bra resultat. Energimyndigheten bidrar med finansiering eftersom vi fortfarande befinner oss i en utvecklingsfas. Tillsammans kommer vi att leverera förnybar energi till svenska konsumenter från ett helt nytt kraftslag – vågkraften, säger Billy Johansson avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.