Måttlig men osäker prognos för halvledarmarknaden

International Data Corporation:s (IDC) prognos visar att världens intäkter från halvledarbranschen kommer att växa med 5 procent på årsbasis 2012 och uppnå en årlig tillväxttakt (CAGR) på 6 procent för prognosperioden 2010-2015.

Efter en stark återhämtning under 2010 kommer omsättningen för halvledare att växa måttligt under 2011 till 303 miljarder dollar, enligt en halvårsuppdateringen av analysföretaget IDC:s rapport Semiconductor Application Forecaster (SAF).

– Sammantaget fortsätter IDC att bekräfta sin prognos och sina åsikter som uttrycks i SAF-uppföljningen från december 2010. Men IDC varnar också för att fortsatta makroekonomiska problem – såsom ihållande hög arbetslöshet med tillhörande lågt stämningsläge hos konsumenter i USA, pågående statsfinansiell kris – särskilt i Europa och USA, rädsla för recession i USA och Japan under 2012, och rädsla för hög inflation i Kina, Indien och Brasilien – sannolikt kommer att påverka halvledarmarknaden negativt under 2012. Men långsiktig, varaktig tillväxt pådriven av slutapplikationer – såsom smarttelefoner, media tablets, bärbara datorer, digitalboxar, LCD-TV, trådbundna nät, industriell automation, och fordonsindustrins infotainment – är fortsatt stark, säger Mali Venkatesan, forskningschef för Semiconductors vid IDC, som lett studien och sammanställt företagets SAF-data.

Lanseringen av Sandy Bridge och Fusion APU under 2011 av Intel respektive AMD, tillsammans med en fortsatt företagsadoption av Windows 7, bör bidra till att påskynda cykeln av PC-byten och driva på efterfrågan på halvledare inom IT-segmentet under 2012. Samtidigt kommer ett ökande intrång av mediatablets på den mobila PC-marknaden sakta ner halvledartillväxten inom IT-segmentet. Sammantaget kommer detta segment, vilket motsvarar ungefär 40 procent av alla halvledarintäkter, visa en tillväxttakt för 2012 på 4 procent och en CAGR för 2010-2015 på 5 procent.

Halvledarteknik fortsätter att vara kärnan på marknaden för smarttelefoner och kommer att fortsätta att göra det möjligt för systemleverantörer att leverera viktiga användarkrav i enheter som vänder sig till företag, anslutna hem, och till ”underförsörjda”, regionala marknader. Det finns dock en fortsatt prispress på trådlöst bredband och chipuppsättningar för anslutningar, särskilt på den ”lägre delen” av marknaden. Den långsiktiga volymtillväxten är dock fortfarande robust då efterfrågan på dessa chip sträcker sig utanför smarttelefoner. IDC ser också en solid, långsiktig tillväxt av telekomutgifterna med tanke på den fortsatta tillväxten av IP-trafik, molndatoranvändning, migration till nästa generations fasta nät och tillväxten av smarta anordningar på näten. IDC spår en årlig tillväxt för 2012 på 7 procent och ett CAGR för 2010-2015 också på 7 procent för kommunikationsindustrisegmentet.

Även om det finns en hög tillväxt av intäkterna från halvledare till mediatablets, e-läsare, och LED/LCD TV-apparater kommer en fortsatt nedgång för traditionella konsumentenheter, till exempel DVD-spelare och fasta spelkonsoler, att resultera i en ljummen tillväxt av halvledaromsättningen på 5 procent för bäde 2012 och CAGR, 2010-2015, inom konsumentsegmentet.

Fordonssegmentet och det industriella segmentet, som inkluderar energi, medicinsk teknik, industriell automation och områdena militär och aero, representerar tillsammans cirka 16 procent av halvledarintäkterna. För dessa segment är tillväxtprognosen 5 procent och ett CAGR för 2010-2015 på 8 procent, med en tillväxt pådriven av ökad bilförsäljning över hela världen och ökad halvledarkonsumtion i tillämpningar såsom ”infotainment”, säkerhet och diagnostiska system, motorstyrning, energi/batteristyrning, M2M, smarta elnät, LED-belysning, och fabriksautomation.

Bland halvledarkomponenter kommer ASSP-intäkter (application-specific standard product) för media/ljud/grafik uppnå en årlig tillväxt för 2010-2015 på 11 procent medan intäkterna för DRAM dalar, på grund av fortsatt prispress, till en årlig tillväxt för 2010-2015 på endast 1 procent. Regionalt, och som förväntat, fortsätter Asien/Stillahavsområdet att växa sin andel av halvledarintäkterna och nå 43 procent 2015, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.