Topplacering för Chalmers på Silverstone

Vid årets ”Formula Student”-tävling på anrika Silverstonebanan i England slutade Chalmers studenters egenkonstruerade tävlingsbil CFS11 på en fjärde plats. 79 lag från hela världen deltog i klass 1 där CFS11 tävlade.

 

– Inte sedan en andraplats i Australien 2003 har Chalmers Formula Student-bil varit bland de tio bästa och dessutom vunnit ett tävlingsmoment. CFS är nu så bra att vi kan mäta oss med etablerade team från bland annat Stuttgart och München. Detta hade inte varit möjligt utan ett fantastiskt stöd från projektets sponsorer och partners, säger Malin Kjellberg som ansvarar för den kurs där studenterna bygger bilen.

Chalmersstudenternas bil samlade ihop 717 poäng av totalt 1000 i tävlingens åtta moment där fem handlar om körning och tre är presentationer av bilen ur olika aspekter. I momentet acceleration knep CFS11 förstaplatsen. Övriga resultat i tabellen finns tillgängliga på Chalmers Formula Students hemsida.

Det som framförallt fortfarande skiljer Chalmers Formula Student från de etablerade topplagen är totalvikten. CFS konstruktion och tekniska lösningar är lika avancerade och har samma tekniska finesser, men de vinnande teamens bilar väger 15–30 kg mindre, vilket inte minst påverkar bränsleekonomn.

– Som ett första steg mot en bättre energieffektivitet, kommer CFS under 2012 därför att behålla den konventionella drivlinan och satsa på att viktoptimera delsystem och förbättra bränsleekonomin på olika sätt. Parallellt med att CFS12 startas pågår en förstudie om vad som krävs för att göra om CFS till en bil med alternativ drivlina, till exempel. mekanisk eller elektrisk hybrid eller ren eldrift, säger Malin Kjellberg.

Hållbarhet och miljötänkande kommer också att inkluderas och krävas i projektet i samband med materialval, konstruktion för tillverkning och montering, återvinning och livscykelanalys, enligt ett pressmeddelande.

– Målsättningen är att teamet även i fortsättningen ska kunna prestera toppresultat samtidigt som de får kunskaper som en ingenjör behöver för att klara de utmaningar vi står inför i framtiden, säger Malin Kjellberg.

Comments are closed.