Anoto förvärvar majoritet i Destiny Wireless

Anoto har idag kommit överens om att förvärva 51 procent av aktierna i brittiska Destiny Wireless Ltd. Företaget, med 28 anställda och en årlig nettoförsäljning på 5 miljoner pund, utvecklar och säljer lösningar för mobil datafångst baserat på Anotos digitala pennteknik

Förvärvet uppges vara i linje med Anotos ambition att säkra en effektiv värdekedja för mobil datafångst inom ett antal sektorer, bland annat hälso- och sjukvård, där Destiny har ett starkt fotfäste. Det är Anotos tydliga strategi att bli mer marknads- och kundfokuserat, enligt ett pressmeddelande. .

Destiny är en av Anotos mest framgångsrika partners inom B2B mobil datafångst och
levererar mer än 600 lösningar till 250 aktiva kunder, som idag processar mer än 500.000 digitala formulär varje månad.

 – Förvärvet av Destiny för oss närmare marknaden och ger oss en ökad förståelse för våra kunder och deras behov. Detta kommer att ha en positiv inverkan på vår prestation, säger Anotos vd Torgny Hellström i en kommentar.

Utvecklingen av digitala plattformar för mobil datafångst baserade på Anotos teknik sköts idag av ett antal mindre, ofta lokala plattformsleverantörer. Förvärvet av Destiny Wireless uppges vara ett första steg i en strategi som ger Anoto möjlighet att konsolidera befintliga plattformar och nå effektiviseringar, vilket kommer att generera skalfördelar.

Köpeskillingen för 51 procent av Destiny Wireless uppgår till 1,5 miljoner pund och består av en kombination av kontanter och aktier. Anoto har också förvärvat en option om att köpa resterande 49 procent av aktierna i Destiny Wireless 2014. Ett slutförande av transaktionen förutsätter ett godkännande från Destiny Wireless bolagsstämma.

Comments are closed.